>
DJ Sincero:  Latin Tropical 5

Music from Vr, Nklabe, Xtreme, Optimo, Kalimete, Aventura, Tito Nieves, Grupo Mania.